Inntekter

Hvordan beregner jeg inntektene fra filminvesteringer?

(1) Etter at filmen er utgitt, skal alle billettmottakene registreres i det elektroniske billettsystemet, og dataene skal oppsummeres jevnlig til Special Fund Office of China Film Industry. De statistiske dataene fra Special Fund Office skal være brukt som grunnlag for deling av kontoer mellom partene. Først og fremst skal det betales en spesiell forretningsskatt på 3,3% og et spesialfond på 5% for alle filminntekter. De resterende 91,7 prosent ble ansett som filmens "distribuerbare billettkontor."

(2) I billettkontoret som kan deles inn i kontoer, vil kinoene beholde 57%, og China Film Digital vil beholde 1-3% for distribusjonsbyråavgiftene. De resterende 40-42% går til filmens produsenter og distributører. Distributøren av filmen vil belaste 5 til 15 prosent av billettkontoret som tilhører distributøren av filmen som distribusjonsbyråavgift. Det vil si at 2-6% av det distribuerbare billettkontoret brukes som distribusjonsbyråavgift.

(3) I mange tilfeller betaler distributøren for markedsføring og distribusjon av filmen, i så fall vil distributøren belaste 12-20% av byråets distribusjonsgebyr. Hvis utsteder lover å utstede garantier, utkjøp, forskuddsbetaling av produksjon kostnader osv., vil det bli belastet høyere distribusjonsbyråavgifter.

(4) Formelen for kassekvitteringer utvunnet av produsenten er: 1 * (1-0.033-0.05) * 40% * (1-0.1) = 0.33, som er produsentens andel under normale omstendigheter. En film med en siste billettkontor på 100 millioner RMB vil tjene ca 33 millioner RMB i kassekontoer.

Det er en enkel formel for beregning:

Investeringsandel = (investeringsbeløp) / (filmkostnad)

Forventet fortjeneste = (Box office prognose) * 33% * (Investeringsandel)

 

For eksempel :

Hvis du investerer 100.000,00 RMB, er filmkostnaden 100 millioner RMB, og billettkontoret er 1 milliard,

Så kan du ha minst 330.000,00 RMB totalt endelig.

Som nedenfor:

Investeringsbeløp ¥ 100.000,00
Box office prognose ¥ 1.000.000.000,00
Filmkostnad ¥ 100.000.000,00

Beregn nå

Investeringsandel = (investeringsbeløp) / (filmkostnad)

= 100000/100000000 = 0,1%

Forventet inntekt = (Box office prognose) * 33% * (Investeringsandel)

= 1000000000 * 33% * 0,1% = 330 000 RMB